Turvallisuuspaketit (yhteistyössä Turva ja Valmius TK ja Lifeline,   www.lifelinekoulutukset.fi)

1. Hätäensiapu (4 h) + kiinteistökohtainen turvallisuusluento sis. mm. pelastussuunnitelman sisältö ja turvallinen toiminta kiinteistössä sekä toiminnallinen turvallisuuskävely

     700 € (alv 0), koulutukset erikseen 400 € + 400 € yht. 800 € (alv 0)

2. Hätäensiapu (4 h) + räätälöity työturvallisuuskorttikoulutus (8 h)

     1 050 (alv 0), koulutukset erikseen 400 e + 800 € yht. 1200 € (alv0)

3. Hätäensiapu (8 h) + räätälöity työturvallisuukorttikoulutus (8 h)

     1 200 € (alv 0), koulutukset erikseen 600 + 800 € yht. 1400 € (alv 0)

Toteutetaan turvallisuuspaketteja tarpeenne mukaan esim. työturvallisuuskorttikoulutus voidaan toteuttaa kahtena päivänä.

MUISTA MYÖS MUUT TURVALLISUUTTA LISÄÄVÄT ASIAKIRJAT, HARJOITUKSET kuten lakisääteiset pelastussuunnitelmat, poistumissuunnitelmat, poistumisharjoitukset.

KAUTTAMME ONNISTUU MYÖS Ensiapukurssit EA1® sekä EA2®

Turvallisuusterveisin

Merete (Lifeline) ja Tony (Turva ja Valmius TK)