Turva ja Valmius TK

Luomme kokonaisturvallisuutta ja kehitämme liikuntakulttuuria 

1. Uusi yhteistyökumppani: www.nsconsulting.fi  

2. LISÄÄ TOIMINTAA LAADUKKAASEEN JA KATTAVAAN PALVELUTARJOTTIMEEN:

JÄRJESTYKSENVALVOJAKORTTIKOULUTUSTA (40h)

POLIISIHALLITUKSEN VALTUUTUKSELLA...sis. JV-teoria, voimankäyttö,                                            hätäensiapu, pelastutoimi. Tilauskoulutukset alkavat jatkuvat 2022, ole yhteydessä.                 

3. JÄLLEEN UUTTA: Turvallisuuspaketit mm. EA + työturvallisuus- korttikoulutus...lue lisää:  https://www.turvajavalmius.fi/tyhja-sivu/ 

4. UUTTA: RÄÄTÄLÖIDYT TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUKSET TOIMIALASI                                  MUKAAN.....myös SELKOKIELISET KOULUTUKSET      


Kokonaisturvallisuuden (turvallisuus, varautuminen) ja liikuntakulttuurin kehittämispalvelut organisaatiollesi

Pelastus-, turvallisuus-, poistumissuunnitelmat

Rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija.

(Pelastuslaki 15 §)

Varautuminen, valmiussuunnittelu, valmiusharjoitukset

Kunnalla on niin normaalioloissa, häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissakin keskeinen vastuu väestön tarvitsemien peruspalveluiden sekä muun tärkeän ja kriittiseksi arvioidun palvelu- ja hyödyketuotannon huolehtimisesta. Jotta kunta pystyy vastaamaan tähän haasteeseen, tulee sen varautua erilaisiin tilanteisiin etukäteen.

(Kunnat.net)

Turvallisuuskoulutukset, -luennot

Työturvallisuuskorttikoulutukset

Turvallisuuskävelyt

Poistumisharjoitukset

Oppilaitosten turvallisuusluennot

Tapahtumaturvallisuus

Järjestyksenvalvojakorttikoulutuk-

set

Arjen turvallisuus

Kuntien turvallisuustyön keskeinen työkalu on paikallinen turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelmaan kootaan oleellisimmat turvallisuuteen liittyvät hankkeet ja ohjelmat, joita pyritään viemään eteenpäin seuraavien vuosien aikana. Turvallisuussuunnitelmat uusitaan yleensä valtuustokauden alussa. (Kunnat.net)

Liikuntakulttuurin kehittämispalvelut

Kunnan liikuntapoliitiset strategiat

Liikuntaorganisaation kehittäminen

Liikuntaolosuhdeselvitykset

Esteettömyyskartoitukset

Liikunta-avustusten koordinointi

Liikuntahankkeet esim. Liikkuva koulu


Asiakaspalautteet

Lue mitä asiakkaamme sanovat mm.:

Hannu Jalava, Tammelan tekninen johtaja: teknisten palveluiden valmiussuunnitelma 12/2020
"Turva ja Valmius TK:n tuottama teknisten palveluiden valmiussuunnitelma hyväksyttiin lautakunnassa sellaisenaan. Valmiussuunnitelmaprojektissa asiakirjatuotoksen lisäksi myös varautumisen perehdytys avainhenkilöille oli arvokasta. Kiitos."

Jarmo Vakkila, Hyvinkään liikuntapäällikkö:
Kiinteistöturvallisuusluento, valvontatutkimusohjalma, pelastus- ja poistumissuunnitelma, turvallisuuskävely, poistumisharjoitus, työturvallisuuskorttikoulutus 9/2020
"Henkilökunta liputti kahden turvallisuuspäivän puolesta. Sveitsin uimalan kokonaisturvallisuuden taso on noussut. Oikea suhtauminen työyhteisön turvallisuuteen ja oikeat turvallisuusasenteet saavat henkilökunnan toimimaan oikein ja samalla turvataan asiakkaiden viihtyvyys uimalassa. Kiitos Tony" 

Ville Partio, Kärkölän kunnan teknisten palveluiden johtaja
Työturvallisuuskorttikoulutus 6/2020
"Tonyn vetämä työturvallisuuskorttikoulutus aikaansai muutoksia organisaatiossamme. Henkilöstö ymmärtää työturvallisuuden merkityksen mm. työhyvinvoinnin näkökulmasta. Omalle organisaatiolle pidetty koulutus antaa paljon enemmän, myös esimiehille kuin tapa, jossa yksittäinen työntekijä käy koulutuksen ja esittää sitten voimassa olevan kortin."

Tomi Ahvo, Orimattilan kaupungin sivistystoimenjohtaja
Sivistystoimen valmiussuunnittelu, pelastus- ja poistumissuunnitelma, turvallisuuskävely syksy 2019 - 1/2020
"Orimattilan sivistystoimen varautumisen ja kiinteistöturvallisuuden tasot ovat nousseetTurva ja Valmius TK:n toteuttamien toimeksiantojen myötä. Henkilökunnan turvallisuusosaaminen ja sitoutuminen turvallisuusvastuisiin ovat myös kehittyneet."

Christoffer Masar, Kaupunginjohtaja /Kauniaisten kaupunki
"Kauniaisten kaupungin yhdyskuntatoimen valmiussuunnitelman teko luonnistui Turva ja Valmius TK:n kanssa onnistuneesti. Olemme tyytyväisiä lopputulokseen."

Sari Sarpaneva, Liikuntapaikkapäällikkö/ Kauniaisten liikuntapalvelut: "Jäähallin pelastussuunnitelman käyttöönoton myötä henkilöstön turvallisuusasenteet ovat parantuneet."

Mäntsälän sosiaali ja terveystoimen toimialajohtaja Ari Laakkonen:
"Tony Konkolan tuottama Mustijoen perusturvan valmiussuunnitelma valmistui 6/2018 ja lopputulos oli selkeä, helppolukuinen ja asiantunteva. Myös varautumisen perehdytys otettiin huomioon tulosaluekohtaisissa työpajoissa."

Kauniaisten kirjastotoimen johtaja Piritta Numminen
"Tony toteutti innostavan turvallisuuskoulutuksen (sis. luento, turvallisuuskävely ja poistumisharjoitus) ja kirjastossa turvallisuuden taso on noussut sekä henkilöstön, että asiakkaiden näkökulmasta."

jne...


      Vie organisaatiosi seuraavalle    kokonaisturvallisuustasolle. Kehitä liikuntakulttuuria.